Så arbetade stockholmskvinnor på 1700-talet

Forskarpodden #18: Sofia Ling

De rodde dåtidens vattentaxi, drev affärer och var grovarbetare – 1700-talets stockholmskvinna gjorde i stort samma jobb som männen och var lika viktig för hushållsekonomin.
Det visar historikern Sofia Lings forskning, som också pekar på att myndigheter på 1700-talet kunde värdera en persons civilstånd högre än dennes kön.
Sofia Ling är filosofie doktor i historia vid Uppsala universitet. Hennes avhandling från 2004, Kärringmedicin och vetenskap, handlar om förhållandet mellan den framväxande läkarvetenskapen och obehöriga utövare av läkekonst i Sverige under perioden 1770 till 1870.
Därefter har hennes forskning främst handlat om kvinnors arbete och försörjningsmöjligheter ur ett genusperspektiv under tidigmodern tid. Den nyutkomna boken Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650–1750 är ett resultat av det arbetet.

Lyssna på avsnittet

Fler avsnitt av forskarpodden