Mekanismer bakom hatbrott och rasism

Foto: Eva Wernlid

Forskarpodden #14: Mattias Gardell

Under 2000-talets första decennium drabbades Malmö av ett flertal mord och mordförsök utförda av en ensam gärningsman – Peter Mangs. Nu är han dömd för flera av brotten, men varför begick han dessa våldshandlingar?

Religionshistorikern Mattias Gardell har svaret. I det här avsnittet av Forskarpodden berättar han om sin bok ”Raskrigaren” där han ingående förklarar Mangs djupt rasistiska motiv och hans välkalkylerade plan att utlösa ett raskrig.
Han berättar också om flera av mekanismerna i den rasism som tycks bli allt mer påtaglig när fler och fler människor av nöd tvingas komma till Sverige.
– Det finns en religiös eller andlig komponent inom nationalsocialism och fascism som religionsvetare är väl rustade att förstå, säger Mattias Gardell, som intresserar sig för sambandet mellan religion och rasism.
Han påminner om att rasism inte förutsätter föreställningen om biologisk ras, som många tycks tro.
– Egentligen vet vi ju att idén om biologisk ras tillkom på ett ganska sent stadium i rasismens historia, som hade pågått i många hundra år innan biologin och genetiken kom in i bilden. Länge legitimerades rasism med hänvisning till teologiska reflektioner och argument snarare än biologiska.

Lyssna på avsnittet

Fler avsnitt av Forskarpodden