Ledarskap i klassrummet

FORSKARPODDEN

18 mars 2021

En flicka framför svarta tavlan som kikar genom ett förstoringsglas.

Det finns metoder, baserade på forskning, som skapar större trygghet i klassrummet och bättre relationer mellan lärare och elever.

Dålig studiero är ett stort problem i svenska skolor och det påverkar förstås både trivseln och skolprestationerna. Men det går att med enkla medel skapa en bättre miljö i klassrummet, berättar Martin Karlberg, forskare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Lyssna på avsnitt 56: Ledarskap i klassrummet

Martin Karlberg, forskare vid
institutionen för pedagogik,
didaktik och utbildningsstudier.

Martin Karlberg har skrivit boken "Handbok i klassrumsledarskap" tillsammans med läraren Jonas Nilsson.

Han utbildar också skolpersonal i metoder, baserade på forskning, som skapar större trygghet i klassrummet och bättre relationer mellan lärare och elever. Allra bäst fungerar det om lärare och skolpersonal samarbetar.

Behoven är stora i dagens skola, menar Martin Karlberg.

– Om man tittar på den undervisningstid som finns till förfogande så skulle jag säga att en kanske en tredjedel av undervisningstiden går bort på grund av olika störningar i undervisningen. Ibland pratar man om att införa ett tionde år på grundskolan. Jag brukar säga att utnyttja de nio år vi redan har så kan vi börja där.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31