Läsningen minskar bland unga

FORSKARPODDEN

21 oktober 2020

En flicka ligger på en gräsmatta och tittar i en bok.

Forskningen visar att det är viktigt att barn tidigt får tillgång till litteraturen och får träna sig på att gå in i andra människors tankar och skapa inre bilder.

Barns och ungdomar läser allt mindre och svenska skolbarns läsförmåga har sjunkit sedan 1970-talet, visar en aktuell rapport. Vad beror det här på och vad kan man göra åt det? I avsnitt 50 av Forskarpodden berättar Anna Nordlund om hur man kan stimulera barns språkförmåga och läsintresse. Hon pratar också om Selma Lagerlöf, som redan på sin tid kämpade för att öka läsandet i Sverige.

Lyssna på avsnitt 50: Läsningen minskar bland unga

Anna Nordlund, forskare i litteraturvetenskap och
lektor i didaktik med inriktning på svenska.

– En tydlig tendens under 2000-talet är att andelen starka och mycket starka läsare har sjunkit och att andelen svaga läsare har ökat och att spridningen i läsförståelseresultat har ökat. Man har också sett att faktorer som kön, föräldrars utbildning och vistelsetid i Sverige har fått större betydelse för elevers resultat i Sverige än OECD-genomsnittet och det är ju ganska anmärkningsvärt, säger Anna Nordlund.

Forskningen visar att det är viktigt att barn tidigt får tillgång till litteraturen och får träna sig på att gå in i andra människors tankar och skapa inre bilder.

– Man brukar ju säga att läsförmågan kan tränas långt innan barn själva lär sig att läsa. Att lyssna på högläsning och tillsammans med den man läser med prata om, dra slutsatser om det man har läst, förutsäga vad som ska hända. Helt enkelt bara prata, prata, prata om litteraturen. Det är jätteviktigt för att både stimulera barns språkförmåga och läsintresse.

En som kämpade för det här på sin tid var författaren Selma Lagerlöf som levde 1858–1940. Anna Nordlund skrev sin doktorsavhandling om Selma Lagerlöf och har också skrivit den populärvetenskapliga biografin Selma Lagerlöf : Sveriges modernaste kvinna. Hur lyckades hon bli så framgångsrik under en tid när kvinnor saknade rösträtt och hade svårt att skaffa sig en bra utbildning?

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31