Silverbibeln har blivit världsminne

14 juni 2011

Silverbibeln på Uppsala universitetsbibliotek är Sveriges dyrbaraste bokskatt och en av världens mest berömda handskrifter. Den skrevs i Italien i början av 500-talet. Från och med igår finns den med på Unescos världsminneslista. Se webb-TV om Silverbibeln.

Den 25 maj beslutade Unesco att lägga till Silverbibeln på världsminneslistan. Listan, som nu innehåller 238 objekt, omfattar alla typer av material, som bland annat sten, celluloid, pergament, ljudinspelningar och mycket mer. Unescos världsminnesprogram vill, genom att hjälpa till att skydda och visa upp ett så varierat arv, förstärka den kreativa rikedomen och mångfalden av mänskliga kulturer och samhällen.

- Vi är mycket glada och stolta över att få vara med på världsminneslistan, säger Ulf Göranson, överbibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek. Det är en markering att vår främsta medeltisskatt är värt ett särskilt skydd.

- Att vi får vara med har till stor del sin grund i att vi arbetat hårt för att tillgängliggöra Silverbibeln för en bredare allmänhet, tror Ulf Göranson.

Silverbibeln har länge funnits till beskådan på Uppsala universitetsbibliotek men i höstas gjordes den också tillgänglig på webben för nyfikna i hela världen. Projektet "Silverbibeln online" var från början avsett att underlätta för forskare och studenter inom språkvetenskap.

- Men också historiker, arkeologer och andra som intresserar sig för gotisk kultur kan dra nytta av projektet liksom var och en som är nyfiken på gotisk skrift och litteratur, menar projektledaren Lars Munkhammar.

Silverbibeln är trots namnet ingen fullständig bibel, utan en nedteckning av de fyra evangelierna, ett evangeliarium, på gotiskt språk. Översättningen från grekiska till gotiska gjordes på 300-talet av den gotiske biskopen Wulfila, som också konstruerade det gotiska alfabetet. Silverbibeln hade ursprungligen minst 336 blad. Av dessa finns 187 bevarade i Uppsala.

Silverbibeln är förmodligen skriven i Ravenna i början av 500-talet. Den är skriven på tunt purpurfärgat pergament med guld- och silverbläck. Silverskriften dominerar och har också givit upphov till benämningen "silverboken", "codex argenteus". Förmodligen var den ursprungligen inbunden i ett praktband som var prytt med pärlor och ädelstenar. Silverbibelns text är ett av de äldsta och mest omfattande av alla idag bevarade dokument på gotiskt språk. Den skrivna ytan på varje sida har mått som uppfyller principen för det gyllene snittet, dvs höjden förhåller sig till bredden som summan av höjden och bredden förhåller sig till höjden. De fyra valvbågarna nederst på varje sida är kanontavlor, en för varje evangelist. De utgör ett korsreferenssystem för bibelställen i evangelierna.

Silverbibeln var känd på 1500-talet, då den fanns i ett benediktinkloster i Werden i Ruhrområdet. Den övergick före år 1600 i kejsar Rudolf II:s ägo och fanns i Prag, när svenskarna stormade staden 1648. Som svenskt krigsbyte kom den till Stockholm och införlivades med drottning Kristinas bibliotek. Efter drottningens abdikation övergick den till en av hennes bibliotekarier, Isaac Vossius, som förde den till Holland. Därifrån köptes den av rikskanslern (och universitetskanslern) Magnus Gabriel De la Gardie, som skänkte den till Uppsala universitet 1669.

Se webb-TV om Silverbibeln
Läs mer om Silverbibeln
Silverbibeln Online

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31