"Kulturskatt i tyskt kloster riskerar att gå förlorad"

KRÖNIKA

20 januari 2017

Birgittinklostret i Altomünster

Med endast en nunna kvar på klostret och en verksamhet som inte anses vara av värde, riskerar en kulturskatt med svensk anknytning att gå förlorad när birgittinklostret i Altomünster stängs*. I biblioteket finns hundratals böcker, arkivmaterial och handskrifter från 1400-talet och framåt, skriver Eva Lindqvist Sandgren, docent i konstvetenskap.

Eva Lindqvist, Uppsala universitet

Klostret Altomünster i München har huserat birgittinska nunnor sedan 1490-talet och är ett av tre ännu existerande kloster av den medeltida grenen av heliga Birgittas orden. I december 2016 beslöt stiftet i München att klostret skulle stängas. Bakgrunden till beslutet är att det endast finns en nunna kvar, priorinnan syster Apollonia Buchinger.

I klosterbiblioteket finns hundratals böcker, arkivmaterial och handskrifter, från 1490-talet och framåt, som få känner till utanför klosterväggarna. Samlingen har inte registrerats eller katalogiserats i sin helhet. Några få av handskrifterna har studerats av forskare, bland annat från Uppsala. Dessutom finns flera århundradens birgittinsk konst i hela byggnaden.

Vatikanen har låtit utnämna en förvaltare, franciskanernunnan syster Gabriele Konrad, som sedan 2015 vägrar att öppna klostret och dess bibliotek för besökare. Dock säger man att samlingen är säker och att det inte finns risk att den splittras och säljs, vilket många befarar.

Den ovissa framtiden för klostrets samlingar oroar forskare runt om i världen. Ett upprop om boksamlingens bevarande har gjorts på initiativ av bland andra den tyske musikforskaren Volker Schier via Change.org där det under januari samlats in drygt 2 000 underskrifter med tunga namn inom forskarvärlden. Namninsamlingen framför krav på bevarande, skydd och tillgång för forskare, specialister och experter. Dessutom har flera forskare erbjudit klostret hjälp med att restaurera och katalogisera, men avvisats.

Böckerna i biblioteket har legat mer eller mindre orörda under ett växande lager damm. När jag, tillsammans med forskargruppen som besökte klostret i oktober 2015, släpptes in i biblioteket, fann jag betydligt fler handskrifter än vad som tidigare varit kända av forskningen.

Jag fick två timmar i biblioteket, fotograferade en del av samlingen och hade gärna dokumenterat mer om planerna på stängningen hade varit kända. Detta bildmaterial utgör nu en del av det bevis på det värdefulla innehåll som samlingen har. Den beräknas omfatta drygt 500 volymer, varav ett stort antal handskrifter från olika århundraden

Forskaren Corine Schlief, konsthistoriker från Arizona State University, som var med mig i Altomünster, påtalar i en intervju för AP i december 2016 att samlingens stora värde utgörs av att den hålls ihop, och att värdet går förlorat om böckerna säljs separat. Risken att denna kulturskatt går förlorad efter stängningen är stor. Materialet berör forskning inom flera discipliner inom framförallt humaniora och teologi.

Eva Lindqvist Sandgren
docent i konstvetenskap
Konstvetenskapliga institutionen
Uppsala universitet

*Klostret Altomünster har efter att texten publicerades stängt på beslut av stiftet i München.

Läs mer

Access Denied?! Recently discovered Birgittine manuscripts kept away from scholars (Bloggen Mittelalter)
Scholars fret about fate of 'holy grail' German abbey books  (Nyhetsbyrån AP)

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02