"Arbete - främjar det hälsa och välstånd?"

KRÖNIKA

7 februari 2017

Illustration med siluetter av personer som står på en världskarta.

Arbetsmiljön är det vi stiger in i på morgonen och befinner oss i hela arbetsdagen. Och vaknar vi i vargtimmen så är det oftast något på arbetet vi grubblar över. Att arbetsmiljön är så bra som möjligt är då en självklarhet för kreativitet, produktivitet och hälsa, skriver Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin.

Eva Vingård, Uppsala universitet

Ja, helt trivialt naturligtvis för att försörja oss, men också för att få struktur på dagen och tillvaron, för att få en tillhörighet i ett socialt sammanhang och för att vår aktivitet och kreativitet stimuleras. Till och med i paradiset, före syndafallet, arbetade Eva och Adam i sin trädgård. Nuförtiden använder vi trädgårdsskötsel som en terapiform vid utmattningssyndrom.

Arbetsmiljön diskuteras ofta i dag. Mestadels i negativa termer trots att arbetet oftast är en källa till stimulans och glädje. Inte minst gäller detta kreativa miljöer som ett universitet. Men även här har solen sina fläckar i osäkra anställningsförhållanden och en ständig kamp om anslag och pengar. Arbetsmiljön är det vi stiger in i på morgonen och befinner oss i hela arbetsdagen. Och vaknar vi i vargtimmen så är det oftast något på arbetet vi grubblar över. Att arbetsmiljön är så bra som möjligt är då en självklarhet för kreativitet, produktivitet och hälsa.

Hälsan är, och kommer i allt högre utsträckning att bli, en strategisk resurs i det moderna arbetslivet. Och allt fler studier visar att företag och organisationer som satsar på arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa är mer lönsamma och produktiva än de som inte gör det. Psykiska besvär och sjukdomar är vanliga sjukskrivningsorsaker i Sverige. Vi vet mycket om riskfaktorer i arbete för detta, Men vi vet också en hel del om vilka faktorer som främjar psykisk hälsa och allmänt välbefinnande.

Den viktigaste friskfaktorn, som också är garant för andra friskfaktorer, är det goda ledarskapet. Att ledaren ges möjlighet och har kapacitet att vara stödjande, entusiasmerande, inkluderande och rättvis. Alltför stora arbetsgrupper ger inte möjlighet för detta. Både medarbetare och chefer måste känna stimulans i arbete och ha inflytande över sin arbetssituation. Balansen mellan den energin, den arbetsinsats som görs och den belöning som ges i form av lön naturligtvis, men också genom feed-back och att bli sedd måste finnas. Anställningstrygghet och balans mellan arbete och fritid är andra faktorer av betydelse för vår produktivitet och hälsa.

Alla organisationer och arbetsgrupper drabbas av påfrestningar och ändrade förhållanden. ”Resilience”, det vill säga hållbarhet och elasticitet i organisationen är då av stort värde för att klara påfrestningarna. Detta uppnås genom en god struktur på organisationen, kunskap och kompetens hos chefer och medarbetare, goda relationer och nätverk samt emotionella resurser såsom välvilja, stöd, förtroende och tillit.

Till sist, ”Healthy organisations are not created by accident” - det är inte en slump vilka organisationer som har friska, kreativa och produktiva medarbetare. Bakom detta ligger ett arbete som måste ske dagligen och inte bara på en skyddsrond då och då.

Eva Vingård
professor i arbets- och miljömedicin
institutionen för medicinska vetenskaper, arbets- och miljömedicin
Uppsala universitet

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02