”Frihet, jämlikhet, broderskap!”

KRÖNIKA

28 september 2017

Amartya Sen, mottagare av 2017 års Skytteanska pris

Med hjälp av hjärnan och med hjärtat skapar Amartya Sen, mottagare av 2017 års Skytteanska pris i statskunskap en bättre värld, konstaterar Li Bennich Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap.

Li Bennich Björkman, Uppsala universitet

Revolutionärerna i Frankrike kastade ett hierarkiskt och orättfärdigt samhälle på sophögen med idéer som pekade framåt: Inte enbart ett fåtal utan flertalet ska kunna leva goda liv över vilka de själva styr. Sällan har emellertid något visat sig svårare att förverkliga politiskt. Tillsammans skapar de ambitionerna ett människovärdigt samhälle. Tillämpade var för sig kan de, och har de inte sällan, lett till motsatsen.      

Amartya Sen, som har fått 2017 års Skytteanska pris i statskunskap, hävdar att det endast är utökad politisk jämlikhet – demokrati– som kommer att leda till att friheten att styra det egna livet växer för flertalet. Genom att göra den politiska makten beroende av hela folket och inte bara eliterna kommer utsatthet att systematiskt, inte till följd av enskilda ledares välvilja, sättas på den politiska agendan. De politiska ledarna har inte råd att låta bli. Ofriheten minskar successivt genom reformer som skapar förutsättningar för minskad sårbarhet. Utbildning, offentlig sjukvård, sanitet och bostäder ökar individens möjligheter att välja och välja bort.

Vad alla vi människor vill kunna göra under vår korta stund på jorden, leva ett gott liv enligt vårt eget huvud, finns inom räckhåll för fler. Det, ingenting annat, är utveckling. Sens synsätt har haft avsevärt inflytande, och påverkat såväl Förenta Nationernas utvecklingsprogram som Världsbankens tänkande.

Broderskapet då? Sen uppmärksammade tidigt att ett fritt, människovärdigt, samhälle aldrig kan bli verklighet om inte kvinnors frihet ökar. Att vara kvinna är att vara fundamentalt utsatt på de flesta håll i världen, och därmed ofri. Pengarna från Skytteanska priset, 500 000 kronor, liksom prissumman när Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne gick till honom 1998, går enligt Sens önskemål in i den stiftelse för flickors utbildning och sjukvård i Indien och Bangladesh som han själv skapat, Pratichi Trust. Både med hjälp av hjärnan och med hjärtat skapar Amartya Sen en bättre värld.     

Li Bennich Björkman
Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap
statsvetenskapliga institutionen
Uppsala universitet

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-02-10